Vliegen in alle veiligheid

Veiligheid is de topprioriteit van Belgocontrol. Het is het credo waar elke medewerker naar handelt. Bij Belgocontrol wordt de veiligheid systematisch en continu geanalyseerd en beheerd door proactieve en reactieve acties. Ze wordt dag na dag bevorderd en vormt een solide bedrijfscultuur.

1. INCIDENTENAANTALLEN BLIJVEN LAAG

4

Incidenten
van categorie
A en B

EVOLUTIE VAN HET AANTAL INCIDENTEN
VAN TYPE A (ERNSTIG) en B (BELANGRIJK)

Na het recordjaar 2016 (0 incidenten van categorie A en B), zette Belgocontrol in 2017 de tweede beste score neer die het tot nu toe kon optekenen.

attention3,72

incidenten van categorie
A en B per miljoen
bewegingen

attention0,93

incidenten van categorie
A per miljoen
bewegingen

De ernstgraad van incidenten wordt beoordeeld op een schaal van A (ernstig) tot E (geen impact op de veiligheid). De ernst van een incident wordt bepaald door de horizontale en verticale scheidingsafstanden tussen de vliegtuigen en door het niveau van controle over de situatie.

2. EEN ALSMAAR STERKER VERANKERDE VEILIGHEIDSCULTUUR

attention1.809

gemelde incidenten

avion+64%

in vergelijking met 2016

Die stijging met 64 % betekent niet dat er meer incidenten plaatsvinden, maar dat ze systematischer worden gemeld door de luchtverkeersleiders.

Drie factoren hebben bijgedragen aan die verankering van de veiligheidscultuur:

• Het toepassen en permanent promoten van Just Culture: Just Culture spoort luchtverkeersleiders aan veiligheidsgerelateerde voorvallen te rapporteren. Ze berust op het principe dat de eerstelijnsactoren − luchtverkeersleiders, technici,… − niet gesanctioneerd
zullen worden voor acties, verzuim of beslissingen die overeenstemmen met hun ervaring en opleiding.

• Het optimaliseren van de reporting tools voor incidenten.

Aantal gerapporteerde incidenten door de luchtverkeersleiders van Belgocontrol

• Eind 2015 werd door een nieuwe Europese wetgeving de lijst aan te melden incidententypes uitgebreid, zoals botsingen met fauna, technische problemen met de toestellen of vermoeidheid en overmatige werklast. Dat verklaart waarom er plots zoveel meer incidenten werden gemeld in 2016 en 2017. Vanaf 2010 joegen de toepassing van Just Culture en de acties ter bevordering van de veiligheid zoals de nieuwe wetgeving het aantal incidentenmeldingen pijlsnel de hoogte in. Er vinden niet meer incidenten plaats, maar ze worden wel systematischer gemeld. Daardoor kan men de analyses verfijnen en een preciezer overzicht krijgen van de proactieve en reactieve acties die nog kunnen genomen worden.

3. MEEST GEMELDE INCIDENTEN

Een van de meest gemelde incidenten is het binnenvliegen van piloten in een gecontroleerd luchtruim zonder voorafgaande toestemming. Dat type incident heeft vooral betrekking op de regionale luchthavens, waar het aandeel van het algemene luchtverkeer groter is. Een andere type incident dat vaak wordt gemeld is de poging tot verblinding van piloten of verkeersleiders met laserpennen. De gecoördineerde acties van de federale politie, de luchthavens en Belgocontrol werpen hun vruchten af, gezien het fenomeen minder vaak voorkomt. De incidenten met laserpennen werden immers het vaakst gemeld de voorbije 5 jaar. Op de 1.809 incidentenmeldingen hebben de onderzoeken uitgewezen dat Belgocontrol een verantwoordelijkheid droeg in 78 van die gevallen. Dat zijn er 64 van categorie E, dus zonder impact op het veiligheidsniveau.

4. PROACTIEVE ACTIES VOOR DE VEILIGHEID

changement41

wijzigingen met een mogelijke invloed op de veiligheid werden gemeld aan de Belgian Supervisory Authorithy for Air Navigation Services (BSA – ANS) in 2017

Telkens als een technische of operationele wijziging (nieuw systeem, nieuwe procedure enz.) wordt gepland, wordt ze geanalyseerd vanuit het oogpunt van de veiligheid voordat ze wordt geïmplementeerd en maakt ze het voorwerp uit van een grondige analyse: de safety assessment.

De voor 2019 geplande installatie op de luchthavens van Charleroi en Luik van het A-SMGCS, een systeem dat de vliegtuigen op de grond begeleidt op de taxibanen van de luchthavens dankzij geautomatiseerde systemen verbonden met de radars, maakte in 2017 het voorwerp uit van een safety assessment. Het A-SMGCS verbetert de veiligheid op de taxibanen van de luchthaven aanzienlijk, vooral bij verminderd zicht.

De nieuwe CDO-procedures (‘groene landingen’), die ervoor zorgen dat vliegtuigen die de landing inzetten minder brandstof verbruiken en minder geluidshinder veroorzaken, werden minutieus geanalyseerd op het gebied van de veiligheid en met het oog op de implementatie ervan op de luchthavens van Luik en Charleroi.

Ingevolge de safety assessment konden er vanaf november 2017 dankzij de diensten van Belgocontrol opnieuw algemene en commerciële luchtvaartactiviteiten op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem worden uitgevoerd.


securite5

safety surveys werden
in 2017 uitgevoerd
door Belgocontrol

De safety surveys zijn interne en externe audits die worden uitgevoerd om de processen in kaart te brengen die een groter risico met zich meebrengen en om er de geschikte correctieve acties voor uit te rollen.

Van de in 2017 uitgevoerde safety surveys werd de full marshalling procedure grondig bestudeerd vanuit het oogpunt van de veiligheid op de luchthaven van Luik. De procedure, die wordt toegepast bij erg beperkt zicht, zorgt ervoor dat vliegtuigen op de taxibanen worden begeleid door voertuigen.


picture airport

interview

Jean-Jacques Cloquet

CEO van Brussels South Charleroi Airport