Duurzame ontwikkeling ondersteunen

Als een van de pioniers bij de uitrol van groene landingen, die zowel het brandstofverbruik als de geluidshinder van naderende vliegtuigen beperken, voert Belgocontrol momenteel acties voor continue verbetering door op dat gebied, door de handen in elkaar te slaan met de luchtvaartmaatschappijen en de procedures te optimaliseren. Belgocontrol is ook prominent aanwezig op het vlak van hernieuwbare energie. Door de oprichting van windmolens en de harmonieuze ontwikkeling ervan naast het luchtverkeer te vergemakkelijken, ondersteunt Belgocontrol de energievoorziening van de toekomst.

1. GROENE LANDINGEN

Continuous descent operation (CDO)

CDO (Continuous Descent Operation) is een operatie waarbij het vliegtuig continu daalt, in de mate van het mogelijke met minimale motorkracht, in functie van de kenmerken van de vlucht en de situatie van het luchtverkeer. Daardoor kunnen zowel de geluidshinder als het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen.

atterissage 73,2%

van de landingen volgden de procedure voor groene landingen op de luchthavens van Brussel-Nationaal, Luik en Charleroi waar ze wordt toegepast

Aandeel van de aankomsten per luchthaven waar de CDO-procedure is toegepast

Brussels Airport

Luchthaven van Charleroi

Luchthaven van Luik

Aantal CDO’s in absolute waarde ten opzichte van het totaal van IFR-aankomsten

2. WINDMOLENS

travaux 315

nieuwe aanvraagdossiers voor de oprichting van windmolens werden ingediend bij Belgocontrol in 2017

ok 240

daarvan kregen al een positief advies. De andere liggen momenteel nog ter studie (39), werden geweigerd vanuit het oogpunt van de veiligheid (26), of werden geannuleerd door de verzoeker (10)

ok 1.098

windmolens zijn actief in België

Belgocontrol draagt bij tot de uitbouw van windmolenparken in België

In 2017 heeft Belgocontrol zijn procedures herzien om adviezen te verlenen voor bouwaanvragen voor windmolens. De aanvragen worden sneller behandeld en blijven langer geldig. Ook krijgen bouwpromotoren nog voor hun aanvraag meer duidelijkheid over zones rond luchtvaartinstallaties waar windmolens al dan niet gebouwd kunnen worden dankzij een nieuwe kaart beschikbaar op de website van Belgocontrol.

Belgocontrol verleent advies voor elke bouwaanvraag in de buurt van luchthaveninstallaties. De nabijheid van grote constructies zoals kranen, gebouwen of windmolens heeft een impact op de radionavigatie-, radar- en communicatiesystemen waar zowel de civiele als de militaire luchtverkeersleiding gebruik van maken. Zij kunnen het signaal van die apparatuur verstoren zodat er gevolgen zijn voor het luchtverkeer: verkeerde positionering van vliegtuigen op het radarscherm, vliegtuigen die niet gedetecteerd worden of ontregelde landingssystemen zijn maar een paar voorbeelden. Het verzekeren van de veiligheid van de luchtvaart blijft uiteraard Belgocontrols eerste bezorgdheid.

ok +81%

adviesaanvragen voor de oprichting van windmolens in 2017 in vergelijking met 2016

Partnerschap met de ULB

Yvon Englert, rector van de Université Libre de Bruxelles en Johan Decuyper, CEO Belgocontrol.

Belgocontrol en de Université Libre de Bruxelles (ULB) gingen in 2017 een partnership aan voor Onderzoek en Ontwikkeling. Belgocontrol is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom interesseert het bedrijf zich al een aantal jaren voor de impact van het luchtverkeer op het milieu. Dankzij het partnerschap met het Institut de Gestion de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (kortweg IGEAT) van de wetenschapsfaculteit aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) zullen talrijke gegevens kunnen worden verzameld en geanalyseerd en nieuwe tools kunnen worden ontwikkeld.

Dat partnerschap heeft al geleid tot een gloednieuwe urbanisme-applicatie op basis van de open source-software QGIS die geografische informatie ter beschikking stelt en waarbij luchtverkeersgegevens worden geïntegreerd die nuttig kunnen zijn voor bouwpromotoren van windparkprojecten.

3. TRANSPARANTIE

atterissage 87%

van de landende en opstijgende vliegtuigen op Brussels Airport maakte in 2017 gebruik van de preferentiële banen (Preferential Runway System)

De afwijkingen ten opzichte van het PRS waren te wijten aan de weersomstandigheden of aan het feit dat er banen niet beschikbaar waren door (onderhouds-)werken

passagers 2.000

het gemiddelde aantal unieke bezoekers per maand in 2017 op www.batc.be, de site die de omwonenden van de luchthaven van Brussel-Nationaal informeert

“De werkelijke cijfers kunnen het publieke debat over de activiteiten op de luchthaven objectiveren. Wij willen aan dat debat bijdragen op een constructieve en transparante manier. Daarom investeren wij in systemen die de operaties monitoren. Wij stellen de gegevens ook ter beschikking om alle stakeholders zoveel mogelijk te informeren.”

JOHAN DECUYPER, CEO BELGOCONTROL

Gebruik van de landingsbanen op Brussels Airport

Gebruik van de startbanen op Brussels Airport