Deelnemen aan innovatie

Belgocontrol neemt actief deel aan het SESAR-programma (Single European Sky ATM Research). Dat programma implementeert technologische innovaties in het luchtverkeerbeheer, wat de prestaties ten goede komt. Het bedrijf is toonaangevend op velerlei gebieden, onder andere dat van de overdracht van meteorologische gegevens. Belgocontrol heeft ook proactief gehandeld om zich aan te passen aan de realiteit van drones.

1. INVESTEREN IN DE LAATSTE NIEUWE TECHNOLOGIEËN

icon euro 20,2 miljoen euro

heeft Belgocontrol in 2017 geïnvesteerd om zijn uitrusting te vernieuwen

Die investeringen zullen zijn veiligheidsopdracht en prestaties nog versterken.

2. SESAR, DE TOEKOMST VAN DE LUCHTVAART

Het SESAR-programma is de technologische pijler van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. Het is een ambitieus programma dat in 2004 werd opgestart met als doel om het beheer van het luchtverkeer in Europa fundamenteel om te vormen en het verkeer, mede door modernere en meer geharmoniseerde Europese ATM-systemen, veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker te maken. Alle actoren van de luchtvaart zijn erbij betrokken: luchthavens, toeleveranciers, verleners van luchtvaartnavigatiediensten, de wetenschappelijke wereld, regelgevende organen en de gebruikers van het luchtruim.

Het SESAR-programma bestaat uit 3 fasen:

avion 1e

gebruiker van IWXXM-formaat ter wereld

Belgocontrol is de eerste verlener van luchtvaartnavigatiediensten ter wereld die zijn meteorologische data in het nieuwe IWXXM-formaat verstuurt (ICAO Meteorological Information Exchange Model). Belgocontrol gebruikt dat formaat sinds juli 2017 om de data naar het meteocentrum in Londen te sturen. Van daaruit worden ze dan wereldwijd verspreid. In 2020 zal het IWXXM- formaat de ICAO-standaard worden.

Het IWXXM-project werd gecofinancierd door de Europese Unie in het kader van de uitrolfase van het SESAR-programma. Op meteogebied gaat het ook om een eerste implementatiefase van het SWIM-concept (System Wide Information Management) dat werd ontwikkeld binnen SESAR (Single European Sky ATM Research).

 

100%

Veiligheidsnetten op Brussels Airport

Belgocontrol is de eerste verlener van luchtvaartnavigatiediensten in Europa die de veiligheidsnetten voor luchthavens in de functionaliteiten van het A-SMGCS-systeem (Advanced Surface Movement Guidance and Control System) voor 100% geïmplementeerd heeft. Dat internationale concept omvat alle elementen van de luchthaven die bijdragen tot de geleiding (Guidance) en het beheer (Control) van de bewegingen op de grond (Surface Movement).
Bij Belgocontrol wordt het A-SMGCS uitgerold door het AMS (Airport Movement System) dat werd ontwikkeld door Belgocontrol voor de torenverkeersleiding.
Die veiligheidsnetten, geïmplementeerd en functioneel op Brussels Airport, dragen bij tot een verhoogde veiligheid, capaciteit en efficiëntie van de verkeersstromen op de luchthaven.

Routing- en Planningfunctie

Een andere functionaliteit van het A-SMGCS dat door Belgocontrol voor 100% geïmplementeerd werd: Routing en Planning. Zoals voor de veiligheidsnetten vervult Belgocontrol een leidersrol op dat gebied.

Landingen met satellietnavigatie verhogen de veiligheid, de toegankelijkheid en de capaciteit op Brussels Airport

Sinds 2 maart 2017 kunnen vliegtuigen op Brussels Airport ook landen via satellietnavigatie, dankzij het PBN-systeem (Performance Based Navigation). Belgocontrol investeert volop in de innovatieve PBN-technologie: op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi en Luik gebruiken de luchtverkeersleiders al PBN voor naderende toestellen. Sinds 2017 kan dat ook op Brussels Airport, waar de landingsprocedures via PBN toegepast worden op de banen 25R/25L en 01. Het gebruik van PBN-procedures verandert niets aan het preferentieel baangebruik. Het is in eerste instantie een back-up voor de bestaande geleidingssystemen en -procedures. Voor een veralgemeend gebruik van PBN moeten ook eerst alle vliegtuigen uitgerust worden om de omschakeling te maken.

LARA en het Flexible Use of Airspace (FUA)

De coördinatie met de militaire luchtverkeersleiding is van cruciaal belang voor een efficiënt beheer van het luchtverkeer. Aangezien het civiele verkeer de voor de militairen voorbehouden zones kan gebruiken wanneer ze vrij zijn, kunnen de civiele vliegtuigen de meest rechtstreeks mogelijke routes volgen. De LARA-software (Local and sub-Regional Airspace Management Support System), een nieuwe tool waarmee de militaire zones in real time kunnen worden gereserveerd, gepland en weergegeven, werd volledig geïntegreerd in het CANAC 2-verkeersleidingscentrum om dat gezamenlijk beheer van het luchtruim te vereenvoudigen.

Belgocontrol blijft betrokken en leidt projecten opdat het SESAR-programma deel zou kunnen uitmaken van de luchtverkeersleiding van morgen

euros 12,1 miljard euro

verwachte prestatiewinst (tussen 2015 en 2024) voor een investering van 3,8 miljard euro op Europese schaal

euros 10 kg

brandstofbesparing per passagier en per vlucht

attention 4 X

meer veiligheid in het Europese luchtruim

3. DRONES, EEN NIEUWE REALITEIT

drones15

meldingen van incidenten met drones opgetekend in 2017

Het aantal meldingen van drones (Remotely Piloted Aircraft System) in het gecontroleerde luchtruim blijft in stijgende lijn gaan: van 1 melding in 2014 naar 10 in 2016 en 15 in 2017. In samenwerking met de FOD Mobiliteit en Transport heeft Belgocontrol de interactieve websitewww.droneguide.be opgericht. Dat informatieplatform maakt gebruikers van drones in België bewust van het correcte gebruik ervan en spitst zich toe op zowel professionele als recreatieve dronepiloten. In 2018 zal een mobiele applicatie van droneguide.be worden gelanceerd. Later volgt een versie met uitgebreide functionaliteiten voor professionele piloten voor het einde van het jaar.