Bouwen aan de toekomst

Naast de technologische evoluties betekent ‘bouwen aan de toekomst’ voor Belgocontrol dat het wil investeren in zijn talenten. De medewerkers en hun competenties blijven de drijvende kracht achter het bedrijf. Met een nieuwe strategie en bedrijfscultuur worden alle zeilen bijgezet om de gebruikers een unieke ervaring te bieden. Om zich aan te passen aan een wereld in volle verandering, is het ook essentieel geworden om samen te werken. Belgocontrol zet de samenwerking met zijn partners intenser voort en vormt nieuwe allianties om zijn positie en prestaties te versterken. Zo helpt het bedrijf mee om de toekomst van de luchtvaartsector in België te verzekeren.

1. GROEIPERSPECTIEVEN VAN HET LUCHTVERKEER

avion2,3%

jaarlijkse voorziene groei van het aantal IFR-bewegingen (commerciële luchtvaart)

In het Europese luchtruim tot in 2024 (volgens de ramingen opgesteld door EUROCONTROL voor de ECAC-zone die 44 landen telt)
avion17%

extra IFR-verkeer in 2024 in vergelijking met 2017 (EUROCONTROL – ECAC-zone)

avion12,4 miljoen

IFR-bewegingen in 2024 (EUROCONTROL - ECAC-zone)

avion24%

voorziene groei van het aantal service units in 2024 vergeleken met 2017 (EUROCONTROL – ECAC-zone)

De sterkere stijging van het aantal service units (die rekening houden met het gewicht van de vliegtuigen) kan worden verklaard door de huidige trend bij de luchtvaartmaatschappijen om grotere vliegtuigen in te zetten en de bezettingsgraad te optimaliseren.
avion1,8%

jaarlijkse voorziene groei van het aantal IFR-bewegingen

In het door Belgocontrol beheerde Belgisch-Luxemburgse luchtruim (volgens het door EUROCONTROL opgestelde neutrale ramingsscenario) tussen 2018 en 2024.
Dat groeipercentage is hetzelfde als wat men voorziet voor het FABEC, het functioneel luchtruimblok dat België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland omvat.

2. INZETTEN OP ONZE MENSEN OM TEGEMOET TE KOMEN AAN DE GROEI

emploi82

nieuwe personeelsleden werden aangeworven in 2017

emploi32

aspirant-luchtverkeersleiders vingen hun opleiding aan in 2017

emploi10

pas opgeleide luchtverkeersleiders vatten hun loopbaan aan in 2017

emploi59

van hen zijn nog in opleiding en zullen de komende jaren beginnen

Belgocontrol en Entry Point North gaan joint venture aan gericht op opleiding

Om zijn opleidingssessies te organiseren ging de Belgische verlener van luchtvaartnavigatiediensten in december 2017 een joint venture aan met Entry Point North, één van de grootste Air Traffic Services-academies wereldwijd.

Uit de joint venture met Belgocontrol ontstaat een nieuwe dochteronderneming die Entry Point North Belgium zal heten. Ze zal operationeel zijn tegen de zomer van 2018. Belgocontrol en Entry Point North bezitten elk 50% van de aandelen in de nieuwe Belgische dochtermaatschappij. Deze joint venture verzekert Belgocontrol van een kwalitatief hoogstaand opleidingsaanbod dat voldoet aan de behoeften van het bedrijf op een kostenefficiënte wijze. De nieuwe trainingsorganisatie kan bogen op de knowhow, de ruime ervaring en de alom erkende opleidingsmethode en –filosofie van Entry Point North, terwijl Belgocontrol zijn menselijke middelen en infrastructuur ter beschikking stelt.

Horizon 2020: een strategie om een droom waar te maken

Eind 2017 verbond Belgocontrol zich tot een proces van verandering om de meest veilige, duurzame en unieke ervaring te bieden aan elke gebruiker van het luchtruim.
Die droom wordt gedeeld door de medewerkers van Belgocontrol en zal werkelijkheid worden dankzij een drieledige strategie:

Partner with our customers: eind 2020 zal elke luchtruimgebruiker Belgocontrol beschouwen als zijn geprivilegieerde partner.

Partner with our people: eind 2020 zal 80% van de medewerkers van Belgocontrol zich sterk betrokken voelen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het bedrijf.

Build a future-proof company: eind 2020 zal Belgocontrol worden gezien als een na te volgen voorbeeld in de luchtvaartwereld. Ter ondersteuning van die strategie bouwt Belgocontrol elke dag aan een bedrijfscultuur die respect, verantwoordelijkheidszin, een open geest en samenwerking bevordert.

3. SAMENWERKEN MAAKT STERKER

Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol, aan het hoofd van FABEC

Sinds 14 december 2017 is Johan Decuyper voorzitter van de groep CEO’s van FABEC, het functionele luchtruimblok in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim dat België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland omvat. Samen met zijn partners wil Belgocontrol de rol van FABEC als samenwerkingsplatform in het hart van het belangrijkste luchtruim in Europa versterken.

Tijdens zijn voorzitterschap wil Johan Decuyper het belang van FABEC als uitwisselings- en samenwerkingsplatform op operationeel en technologisch vlak consolideren. Sterke partnerships tussen de verleners van luchtvaartnavigatiediensten van de zes landen en
EUROCONTROL zijn nodig om uitstekende prestaties te behalen inzake veiligheid, vlotte doorstroming en capaciteit van het luchtverkeer in het FABEC-luchtruim.

Het luchtverkeer zit wereldwijd in de lift. Daarom moeten ook strategieën ontwikkeld worden om die groei van het aantal vliegbewegingen efficiënt te beheren en het luchtruim zo te herorganiseren dat het alle luchtruimgebruikers, zowel burgerlijke als militaire, ten goede komt. FABEC is het ideale platform om die denkoefening te maken, gelet op het belang van het luchtruim dat de organisatie beheert (5,9 miljoen gecontroleerde vliegbewegingen per jaar, goed voor meer dan de helft van het luchtverkeersvolume in Europa).

Het FABEC-luchtruim: 1,7 miljoen km²; 5,9 miljoen gecontroleerde vluchten per jaar; 14 luchtverkeersleidingscentra (Area Control Centres); 88 luchthavens

Belgocontrol en ANA Lux versterken hun samenwerking

In maart en juni 2017 ondertekenden Belgocontrol en ANA Lux samenwerkingsovereenkomsten waardoor ze nauwer zullen samenwerken in tal van domeinen. Dankzij die overeenkomsten versterken zowel ANA Lux als Belgocontrol elkaar, vooral op het vlak van Continuous Descent Operations (‘groene’ landingen), flight procedure design (op punt stellen van vliegprocedures), meteorologische diensten, veiligheid, contingency en uitwisseling van radargegevens.

Een van de eerste nieuwe samenwerkingsdomeinen heeft betrekking op luchtvaartinformatie of AIM (Aeronautical Information Management). Sinds eind juni 2017 hebben de Luxemburgse piloten toegang tot de Flight Briefing van Belgocontrol, waardoor ze vluchtinformatie kunnen ontvangen die perfect op hun behoeften afgestemd is. Belgocontrol stelde ook zijn knowhow over de ‘groene landingen’ of CDO (Continuous Descent Operations) ter beschikking van ANA Lux, waardoor er CDO-procedures konden worden gepubliceerd voor de luchthaven van Luxemburg. De techniek waarbij het vliegtuig in zijn naderingsfase continu daalt naar zijn luchthaven van bestemming, zorgt voor minder geluidshinder, brandstofverbruik en uitstoot van broeikasgassen.

Dankzij de uitwisseling van gegevens en kennis tussen Belgocontrol en ANA Lux kon ook de samenwerking in de volgende domeinen worden versterkt: analyse van de oprichting van windturbines in de omgeving van luchthaveninstallaties, meteorologische diensten, vliegprocedures en uitwisseling van radargegevens. Een van de prioriteiten voor 2018 wordt de uitrol van verbeterde luchtvaartnavigatie of RNP zijn (Required Navigation Performance).

Peggy Devestel, COO van Belgocontrol:
“Dankzij de raamovereenkomst voor samenwerking die in juni dit jaar werd ondertekend, konden we, in amper zes maanden tijd, specifieke overeenkomsten sluiten en verbintenissen aangaan met tastbare resultaten voor de gebruikers van het Belgisch-Luxemburgse luchtruim. Het is dat soort partnerschappen, die gericht zijn op concrete verbeteringen, die ervoor zorgen dat België en Luxemburg het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim vorm geven.”