interview

Renaud Lorand

"De professionele attitude en flexibele instelling van de
Belgocontrol-medewerkers zijn echte troeven om de toekomst
van het bedrijf te verzekeren."

video play

3 VRAGEN AAN
Renaud Lorand
de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Belgocontrol

1

2017 WAS EEN BIJZONDER VRUCHTBAAR JAAR VOOR DE LUCHTVAARTSECTOR IN BELGIË. HOE HEEFT BELGOCONTROL DAAR ZIJN STEENTJE TOE BIJGEDRAGEN?

Onze klanten verwachten in de eerste plaats van ons dat zij te allen tijde kunnen rekenen op de kwalitatief hoogstaande diensten van Belgocontrol. Daarom investeren wij al jarenlang in de continuïteit van onze diensten, zodat de luchtvaartsector en de Belgische economie permanent kunnen blijven draaien. Het luchtruim dat wij beheren, moet niet enkel veilig en competitief zijn, maar ook toegankelijk op elk moment. Belgocontrol heeft een rist interne maatregelen doorgevoerd en zijn systemen versterkt. Maar wij zijn ook op zoek gegaan naar externe partners.

Als er zich een technische storing voordoet, kunnen de luchtverkeersleidingscentra van onze buurlanden de fakkel overnemen om een beperkt aantal bewegingen te garanderen op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende. Wij hebben overeenkomsten afgesloten met DFS in Duitsland, DSNA in Frankrijk en NATS in het Verenigd Koninkrijk en wij zijn volop in onderhandeling met onze Nederlandse collega’s wat Antwerpen en Brussel betreft. Wij denken ook na over de technologieën van de toekomst en wij bestuderen innovatieve projecten zoals volledig digitale controletorens.

2

VOOR BELGOCONTROL STAAT DE KLANT CENTRAAL EN HET BEDRIJF ZET VOLOP IN OP INNOVATIE. HOE WIL U DIE AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN BEHALEN?

De professionele attitude en flexibele instelling van de Belgocontrol-medewerkers zijn echte troeven om de toekomst van het bedrijf te verzekeren. Dat we flexibel ingesteld zijn, hebben we uitvoerig bewezen op de luchthaven van Kortrijk. In nauwelijks enkele maanden tijd hebben wij daarvoor een actieplan uitgewerkt en geïmplementeerd waardoor er daar luchtvaartnavigatiediensten kunnen worden verleend. Zo kan die luchthaven een nieuw hoofdstuk aan zijn geschiedenis breien.

Het is trouwens dat soort partnerschap dat wij willen aangaan met alle luchthavens in België. We streven ernaar langetermijn- en kwaliteitscontracten af te sluiten met de beheersmaatschappijen, waarin de diensten die Belgocontrol hun kan bieden duidelijk omschreven staan, door tegemoet te komen aan hun specifieke verwachtingen en door de operationele banden tussen de verschillende stakeholders verder aan te halen.

3

WELKE GROTE UITDAGINGEN TEKENEN ZICH AF AAN DE HORIZON VOOR BELGOCONTROL?

In amper enkele jaren tijd is Belgocontrol uit de as van een bedrijf in crisis verrezen en uitgegroeid tot een gerespecteerde speler in de wereld van de luchtverkeersleiding. Wij werken nu al geruime tijd aan een duurzame toekomst voor dit bedrijf. Dat beleid werpt nu uiteindelijk zijn vruchten af: de rekeningen van Belgocontrol kleurden opnieuw groen: alle in het verleden gecumuleerde verliezen waren op 1 juli 2017 weggewerkt. Wij werven nieuwe medewerkers aan en investeren volop in onze systemen. Onze belangrijkste doelstelling is om onze diensten constant te laten evolueren om in te spelen op de behoeften van onze klanten.

Maar de wereld waarin wij evolueren, stopt daar niet: de luchtverkeersleidingssector in Europa is volop in beweging. De concurrentiestrijd om verkeer en luchtruim wordt almaar heftiger gevoerd en wij moeten klaar zijn om die belangrijke uitdaging aan te gaan.

Daarom willen wij Belgocontrol sterker maken. Niet enkel door in te zetten op innovatie, maar ook door de juridische structuur van het bedrijf te laten evolueren naar die van een naamloze vennootschap van publiek recht. Wij denken er ook over na om het kapitaal van het bedrijf open te stellen. De samenwerking met Defensie en de co-lokalisatie met de militaire luchtverkeersleiders vanaf 2019 op de hoofdsite van Belgocontrol zullen meer flexibiliteit bieden en ervoor zorgen dat het luchtruim optimaler wordt gebruikt. Parallel hiermee werken wij, in samenspraak met alle stakeholders, een langetermijnvisie op het Belgische luchtruim uit om het nog aantrekkelijker, efficiënter en milieuvriendelijker te maken.