interview

Johan Decuyper

"Veiligheid blijft onze topprioriteit, gevolgd door continuïteit
en capaciteit, maar daarnaast willen wij meer innovatieve
diensten aanbieden."

video play

3 VRAGEN AAN
Johan Decuyper
CEO van Belgocontrol

1

2017 STOND IN HET TEKEN VAN DE GROEIENDE LUCHTVAARTSECTOR. HOE VERTAALT DIE EVOLUTIE ZICH BIJ BELGOCONTROL?

Met meer dan 33 miljoen passagiers op de Belgische luchthavens en 1,3 miljard ton vracht, was 2017 inderdaad een recordjaar voor de hele luchtvaartsector in ons land. Belgocontrol heeft ook een groeiend verkeersvolume opgetekend: het totale aantal vliegbewegingen nam met meer dan 3% toe ten opzichte van 2016. Die stijging laat zich voelen op de grote luchthavens, maar vooral op het vlak van het en-routeverkeer (overvluchten boven België).
Hoewel het Belgische luchtruim enorm complex is, is het dankzij Belgocontrol veilig, aantrekkelijk en competitief voor gebruikers uit de hele wereld.

Wij werken met al onze klanten en partners samen om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en alle actoren in hun ontwikkeling te ondersteunen. De resultaten van Belgocontrol inzake veiligheid, onze topprioriteit, zijn opnieuw uitstekend. Wij blijven ook investeren in onze systemen en ons personeel om de continuïteit van onze kwaliteitsvolle diensten te verzekeren.

2

2017 WAS OOK HET JAAR VAN DE PARTNERSHIPS VOOR BELGOCONTROL. WELK IS U HET MEEST BIJGEBLEVEN?

Vooreerst was er de samenwerkingsovereenkomst die de ministers van Defensie en Mobiliteit hebben ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet die samenwerking ervoor zorgen dat de civiele en militaire luchtverkeersleiders eind 2019 kunnen worden gecolokaliseerd op de site van Belgocontrol in Steenokkerzeel. Die toenadering zal gepaard gaan met een flexibeler gebruik van het luchtruim en zal een win-win opleveren voor alle gebruikers –zowel de civiele als de militaire. Sinds november 2017 is Belgocontrol actief op een zesde luchthaven in België doordat het zijn aanbod van luchtvaartnavigatiediensten uitbreidde naar Kortrijk. Dankzij die samenwerking kon de luchthaven opnieuw IFR-vluchten uitvoeren en zal het zijn activiteiten verder kunnen uitbouwen in de toekomst. In 2017 vond nog een primeur plaats in de geschiedenis van ons bedrijf: Belgocontrol ging een joint venture aan met Entry Point North, een Scandinavisch bedrijf dat gespecialiseerd is in luchtvaartopleidingen.

Ik wil hier ook nog de samenwerkingsverbanden met de universiteiten van Brussel, Leuven en Antwerpen aanhalen, waarmee wij onderzoeksprojecten hebben opgestart in ons activiteitendomein (combineren van economie en ecologie, welzijn op het werk, enz.). Bovendien belicht ik graag de hechtere professionele banden met de Administration de la Navigation aérienne van het Groothertogdom Luxemburg.
Ten slotte pleegt Belgocontrol nauwer overleg met de windenergiesector om de ontwikkeling van hernieuwbare energie in België te versterken. En dan had ik het nog niet over mijn voorzitterschap sinds eind 2017 van de groep CEO’s van het FABEC (gemeenschappelijk luchtruim dat België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland groepeert).

3

WELKE UITDAGINGEN LIGGEN ER IN 2018 IN HET VERSCHIET VOOR BELGOCONTROL?

Wij hebben drie assen in de bedrijfsstrategie van Belgocontrol: de relatie met onze klanten, de relatie met onze medewerkers en de opbouw van een bedrijf dat in staat is om de uitdagingen in de toekomst aan te gaan. Rond die drie pijlers blijven wij werken door te investeren in onze systemen en ons personeel om ons continu te verbeteren en de beste dienstverlening te bieden. Veiligheid blijft onze topprioriteit, gevolgd door continuïteit en capaciteit, maar daarnaast willen wij meer innovatieve diensten aanbieden:

van de integratie van drones in het luchtruim − Belgocontrol heeft het digitaal platform en de app droneguide.be gelanceerd −, over digitale torens − er liggen projecten ter studie, zowel voor de Vlaamse als voor de Waalse regionale luchthavens − tot cyberveiligheid die constant moet worden versterkt om de veiligheid van onze operaties te allen tijde te verzekeren. En daarbij mogen wij zeker niet vergeten dat Belgocontrol in 2018 zijn twintigste verjaardag viert! Voor die gelegenheid hebben wij nog wel een of andere verrassing in petto…